Venteliste.
Alle myndige personer og institutioner har ret til at komme på ventelisten. Bestyrelsen afgør, om en person/institution på ventelisten kan leje en have.
Det er først og fremmest bopælen, der er afgørende. Man skal bo tættere på Hanstholm Kolonihaveforenings haver end en anden haveforenings haver for at blive godkendt som lejer i Hanstholm. Bestyrelsen kan dis-pensere fra afstandskravet efter en konkret og individuel vurdering.
Har man allerede en have i foreningen, kan man ikke samtidig stå på ventelisten.
For at komme på ventelisten skal man til foreningen oplyse:
Navn.
Postadresse.
Mailadresse.
Telefonnummer
.
Oplysningerne sendes med SMS, mail eller brev til sekretær i bestyrelsen, Erik Holm, Helshagevej 54, mobil 51243448, mail: erik.holm@hotmail.dk
Man er på ventelisten, når man har modtaget en kvittering for ønsket om optagelse på den fra sekretæren.

Ventelisten føres digitalt, og behandles fortrolig.