19. SEPTEMBER 2021

R E F E R A T.

Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening, søndag den 19. september 2021 kl. 09.30 i Fælleshuset. Martin stod for brød.
Afbud: Laila

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Have 43 er solgt til Michelle Holler Sørensen, Nors. Fem fra ventelisten
ønskede at overtage haven til den udbudte pris på 10.000 kr.
b. Etablering af et nedsivningsanlæg ved Fælleshuset er bestilt hos murer- og
kloakmester Karsten Jensen, Sennels, da det viste sig, at hans overslag var det
billigste. Arbejdet skal være færdigt senest 15. april 2022.
c. Oprydning i have 25 er påbegyndt.
d. Der er lige nu 19 på ventelisten. 

Beslutning: Til efterretning.

2. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Punktet udgik, da der var afbud fra kassereren.

3. Indkøb af nye haveborde.
Tømmergården har lige nu et tilbud på haveborde. Skal vi gøre brug af tilbuddet?
Beslutning: Søren indkøber 8 stk.

4. Tag og læhegn.
Status på etablering af nyt tag på udestuen ved fælleshuset og på etablering af
nyt læhegn mod Tårnvej.
Beslutning: Taget: Materialer er bestilt, men endnu ikke leveret. Søren, Kurt (have
32) og Per (have 34) udfører arbejdet, når materialerne er leveret.
Læhegnet: Resterende træer ryddes i de kommende uger. Søren
kontakter derefter Ole Heide med henblik på levering af nye
læplanter. Disse betales af kommunen.

5. Anlæg af petanquebane ved Fælleshuset.
Status på anlæg af en petanquebane ved Fælleshuset. Martin orienterer.
Beslutning: Etableringen afventer arbejdet med nedsivningsanlægget.
Tages op på næste bestyrelsesmøde.

6. Årskalender 2022.
Drøftelse af:
a. Åbnings- og lukkedato
b. Søndagsarrangementer: Hvor ofte? Aktiviteter i tilknytning til?
c. Skal der være en dag med "Åbne haver" og med "Forskønnelse af
kolonihaverne"
d. Andre arrangementer?
Beslutning:
a. Der åbnes for vandet søndag den 3. april. Der lukkes søndag den 2. oktober.
b. Formålet med søndagsarrangementerne er at styrke fællesskabet i foreningen.
Louise og Charlotte laver forslag til næste års søndags-aktiviteter. Tages på
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er ansvarlig for én søndag i hver af månederne maj, juni, juli, august
og september. Hvis der skal være flere arrangementer, skal der være havelejere,
som vil stå for det praktiske.
c. Der laves "Åbne haver" søndag den 21. august.
Der laves ikke en "forskønnelsesdag".

7. Vedligehold af haver.
Bestyrelsen går rundt i alle haver for at se vedligeholdelsesstandarden.
Havelejerne er blevet oplyst om, at dette sker, ved en SMS 1. september 2021
Beslutning: Bestyrelsen gennemgik alle haver. Haverne er generelt velholdte. Enkelte steder kniber det stadig lidt. Søren kontakter en enkelt havelejer, for at høre om vedkommendes planer med haven, der lige nu har brug for en indsats.

8. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde. Søren indkalder, når der bliver behov for det.