10. august 2023

R E F E R A T . Tekst med kursiv er referat.
Bestyrelsesmøde, torsdag den 10. august 2023 kl. 19.00 i Fælleshuset.
Gunhild stod for kaffe og brød.

Afbud: Erik (Jonas er referent) og Louise

1. Siden sidst
a. Opfølgning på tilslutning (eller mangel på samme) til de forskellige udvalg (Jonas)
Der er rimelig tilslutning til udvalg, men der er stadig plads til flere. Vi sender en rykker ud på Facebook og SMS (mail) med de åbne pladser. Alternativ kan vi "prikke på skulderen". Opdateret liste af grupper vedhæftes referat.

b. Fartdæmpende foranstaltninger (Brian) Brian har spurgt Kim Jørgensen, som er projektleder på Herlige Hanstholm-stien, om Kommunen kunne have nogle fartbump til at ligge, som vi må bruge. Kim J afventer kommunen.

2. Håndtering af love og regler (Brian) Hvordan håndterer og håndhæver vi vores egne regler i Grønspættebogen, og overholder vi overhovedet loven?
a. Udsnit af kolonihaveloven vedhæftet
Vi udsætter punktet til næste møde, da det er mest relevant, når hele bestyrelsen er samlet.

3. Vikar for Louise (Jonas) Louise er ikke disponibel lige foreløbig, så vi skal have indsat vikarer.
a. Ansvarlig for udlejning Jonas vikarierer
b. Husudvalg Gunhild og Lilli vikarierer
c. Aktivitetsudvalg Gunhild vikarierer og ringer til aktivitetsudvalget med henblik på at planlægge et arrangement i september.

4. Behandling af byggeansøgninger (Jonas)
a. Have 55 (Johnny Olsen) – Ansøgning vedhæftet Ansøgningen godkendes, med betingelse af at det gamle hus nedtages inden sæsonstart 2024. Desuden anbefaler vi Johnny, at han holder 5 m til naboens hus mod Syd, da det umiddelbart ser ud til at det ligger mindre end 2,5 m. fra Skel.

b. Have 59 (Rune Nielsen) – Ansøgning vedhæftet Godkendes med betingelse af, at taget ændres jf. Bestyrelsens (Brians) forslag. Desuden påpeges det overfor Rune, at eftersom hans hus med "overdækket terrasse" nu er 55 m2, hvorfor han derfor ikke kan bygge mere på grunden.

Notat efter mødet: Rune har samtidigt med afholdelse af mødet, fremsendt nye tegninger, der illustrerer samme forslag som Brians, så da der er enighed om byggeriets udformning, godkendes ansøgningen.

c. Generelt.
Proces for behandling i fremtiden? Brian vil gerne påtage sig rollen som "byggesagkyndig", som er ansvarlig for tilsyn af plantegninger og løbende under byggerier. Formålet med den byggesagkyndige, er at rådgive lejere om reglementer ved byggerier. Som udgangspunkt bliver byggeansøgninger behandlet på bestyrelsesmøder, men uden for sæsonen bliver ansøgninger behandlet ad-hoc. Brian er tovholder. Der laves et byggesagsarkiv, som indeholder de tegninger, bestyrelsen modtager. Sagerne bør gennemgås i forbindelse med ejerskifte, så nye lejere bedst muligt informeres om aftaler, som er indgået i den givne have.

I forbindelse med ejerskifte, skal det informeres, at lejere altid bør indsendte tegninger til bestyrelsen, uanset byggeriets størrelse. På den måde kan vi holde os (og fremtidige lejere) ajour med aftaler.

5. Behandling af forespørgsel fra Have 60 vedr. smedje (Jonas)
a. Manfred Franke vil gerne kunne opsætte en esse til smedning af traditionelt værktøj, som han vil benytte til vinter. Kan vi tillade det?
Vi behandler ikke punktet lige nu, men tager det op, hvis det bliver aktuelt.

6. Udlån/udleje af foreningens haveredskaber (Jonas)
a. Kan vi ekstraordinært tilbyde at udlåne haveredskaber (Buskrydder, motorsav, tromle mm.)?
Jonas har udlånt foreningens buskrydder til have 1 og have 9. Vi har aftalt, at lejere kan godt låne udstyr, men vi skilter ikke med det, og en repræsentant for bestyrelsen eller teknisk udvalg står for adgang til skuret.

7. Planlægning af Fælles arbejdsdag, lørdag den 19. august (Jonas)

a. Fælleshus: Facade og/eller vinduer males

b. Redskabsskur: Tag repareres og skuret nmales.

c. Fælleshave: Der luges.

d. Læbælter mm: 1. Forskønnelse af område omkring brøndring og flagstang på
Fasanvej.
2. Trimning af græs i læbæltet mod tårnvel

e. Udarbejdelse af Invitation:
1. Der udsendes
SMS og mail, opslag på Facebook.
2. Franskbrød og kaffe til morgenmad. Pølser til frokost. Lilli køber
ind. Tilmelding til Lilli på mail eller Jonas på SMS.

8. Deltagelse i "Fælles foreningsdag" i Centeret, lørdag den 19. august (Jonas /
Gunhild)
a. Formål med deltagelse? – Mail fra Poul-Henrik vedhæftet
Vi har besluttet ikke at deltage i år, med begrundelsen, at vi har et andet
arrangement, og vi desuden alligevel ikke kan tilbyde interesserede en have pga. den
lange venteliste – Jonas melder tilbage til PH.

9. Planlægning af Åbne haver, søndag den 27. august (Jonas)
Hvem gør hvad?
1. Alle i bestyrelsen bager en kage, og Jonas laver kaffe 14.30
2. Besked til ale medlemmer med SMS, på FACEBOOK og med mail.
3. Brian laver invitation til udefrakommende på "Hanstholm.nu"

10. Evt.
a. Brian har lavet regnskab indtil nu, og indtil videre er der omkring 50.000kr i
overskud. Er vi nødt til at sende regnskabet til revisor, eller er det OK at Brian selv
laver regnskabet?
b. Fastsættelse af dato for næste møde Næste møde bliver torsdag den 12. oktober
kl. 19. Erik kommer med brød.