Velkommen i Hanstholm Kolonihaveforening


I denne folder kan du læse om:

-Hvad du må, - og ikke må - i haven.

-Fælleshuset

-Hvad du kan forvente af foreningen.

-Hvad du kan bidrage med i kolonihaven.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Love og vedtægter siger bl.a. at:

- Du må overnatte i haven i sommerhalvåret, men kun enkelte nætter i vinterhalvåret.

- Et hus må være på maks. 40 kvm.

- Redskabshus + drivhus må være maks. 15 kvm.

- Kæledyr må ikke være fast i haven.

- Der må ikke laves afbrænding eller oplagring.

- Hækken skal klippes, og græsset slås.

- Du må ikke genere naboerne med ukrudtsfrø.

- Venlighed, godt naboskab og respekt for fællesskabet, naturen og miljøet skal præge kolonihaven.

Om Fælleshuset.

Bruges til foreningens arrangementer.

Det indeholder: Køkken, fryser, komfur, ovn, køleskab, service, bestik, køkkengrej, kaffemaskine, borde, stole, - og et toilet.

Kan lejes til en rimelig pris af havelejere.

Det kan maks. rumme 35 - 40 personer.

Hvad kan du forvente af foreningen?

* Foreningen holder læbælter og fællesarealer og:

* Sørger for vandforsyningen til haverne, og opbevarer vandmålerne om vinteren.

* "Grund-gruser" vejene efter behov. Du skal selv holde vejen pæn ud for din have.

* Laver arrangementer i Fælleshuset.

* Godkender byggerier.

* Påser at havelejere holder deres have, så dens tilstand ikke er til ulempe for andre havelejere.

* Informerer løbende om ting af fælles interesse ved opslag i udhængskasserne og via SMS.

Vis hensyn, når du parkerer.

Lad bilen stå uden for haverne, på P-pladserne, eller så langt inde i rabatten, som det er muligt. Parker traileren hjemme eller inde i haven. TAK.

Vi håber, at du vil...

1. Nyde din have, - og gøre det til en nydelse, at se på den.
2. Deltage i foreningens aktiviteter, og hjælpe til, når du kan.
3. Hjælpe din nabo, hvis du kan.
4. Huske at hække bliver tættere og giver bedre læ, når de klippes.
5. Gøre en indsats for at bekæmpe ukrudt, så frø derfra ikke spredes.