Køb og salg af haver. 

 Hvis en havelejer ønsker at sælge sin have, gives besked herom til formanden. Sælgeren oplyser havens pris, og fra hvilket tidspunkt den ønskes solgt. Der bliver derpå udsendt en mail til alle på ventelisten med oplysninger om, at haven er til salg. Jorden, som haverne ligger på, er lejet af Thisted Kommune. Så det er alt andet end jorden, der handles om, når en kolonihave handles.
Interesserede købere fra ventelisten får en frist på mindst 8 dage til at meddele formanden, om de ønsker at købe. Ønsker flere at købe, sælges haven til den, der har stået i længst tid på ventelisten, hvis vedkommende kan godkendes af bestyrelsen.
Hvis sælgeren har betalt depositum for haven, anbefales det, at den nye havelejer betaler dette til sælgeren. Derved forenkles håndteringen af depositum.
Når der er indbetalt depositum, - eller afregnet for det mellem sælger og køber, - laver kassereren en lejekontrakt i to eksemplarer. Disse sendes til den nye lejer, der returnerer den ene til kassereren i underskrevet stand.
Haveovertagelsen er på plads, når kassereren har modtaget lejekontrakten i underskrevet stand, og der er afregnet for depositum af den nye lejer.