17. MAJ 2021

R E F E R A T.

Bestyrelsesmøde i Hanstholm Kolonihaveforening, mandag den 17. maj 2012 kl. 13.00 i Fælleshuset. Erik stod for brød og kaffe. Keld Poulsen deltog i mødet.
Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Status vedrørende Martins kontakt til en havelejer omkring adresse,
mobilnummer og vedkommendes ønske om at fortsætte som havelejer.
- Intet nyt.
b. Status vedrørende fornyelse af læbæltet mod Tårnvej.
- Arbejdet skrider planmæssigt frem.
c. Aftale med to havelejere om pasning af det nye læbælte syd for Fasanvej.
- Til efterretning.
d. Opdateret venteliste. Vedhæftet dagsordenen.
- Til efterretning.
e. Thy-Mors energi har oplyst at tilslutningstilslutningsafgiften sættes ned så det
kommer til at koste omkring 12.000 kr. at få strøm lagt ind.
- Der sendes en henvendelse til Thy-Mors energi med forslag om at kolonihaver
kommer i samme "tilslutnings-afgifts-gruppe" som ungdoms- og plejeboliger.
f. Der er sendt ansøgning til Spk. Thys "Corona-pulje". Der er søgt om 10.000 kr. til
anlæg af petanquebane og indkøb af familiespil.
- Til efterretning. Der er stillet svar i udsigt efter 1. juni 2021.
2. Økonomi.
Orientering fra kassereren.
Driftskonto 81.500 kr. Depositum 36.000 kr.
3. Generalforsamling 2021.
Den udsatte generalforsamling afholdes lørdag den 5. juni kl. 12.00 i Fælleshuset.
Dagsorden er vedhæftet. Aftaler om afvikling af generalforsamlingens.
Beslutning:
Afvikles som planlagt i Fælleshuset. Den 5. juni vil det være tilladt at samles 50 indendørs. Laila bestiller mad fra Det Gamle Røgeri, og forsøger at få det leveret i "portionsanretning", af hensyn til Corona-epidemien.
Der udsendes SMS med påmindelse om tilmelding til generalforsamlingen til Søren eller Laila senest den 29. maj kl. 12.00

4. Fælleshuset.
1. Evt. udleje af Fælleshuset til institutioner. En havelejer har foreslået, at Fælleshuset evt. kunne udlejes til institutioner i
dagtimerne mandag-fredag. Punktet blev udsat på det sidste møde.
2. Rengøring af huset og toilet, - og indkøb til det.
3. Nyt tag på havestue. Tilbud.
4. Udlejning. Fungerer det, som det skal?
Beslutning:
1. Forslaget godkendes ikke.
2. Martin overtager som husansvarlig opgaven.
3. Tilbud på 13.765 kr. til nyt tag over "udestuen" blev godkendt.
4. Der laves en "udlejningskontrakt", der bl.a. indeholder bestemmelser om lejeres
brug af huset. Erik laver udkast.

5. Midlertidig strømforsyning mellem haver.
På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at strømforsyning til de enkelte
haver skal ske ved en aftale mellem den enkelte havelejer og et
forsyningsselskab. Der må ikke etableres permanent strømforsyning mellem
haver. Det foreslås, at der laves følgende bestemmelse om midlertidig
strømforsyning mellem haver:
Der må, f.eks. i forbindelse med byggeri, etableres strømforsyning mellem haver i
en begrænset periode på normalt maksimalt 6 måneder. Formanden for
bestyrelsen orienteres, før der etableres en midlertidig strømforsyning, og kan
dispensere fra den maksimale periode på 6 måneder.
Midlertidig strømforsyning mellem haver skal ledningsføres i overensstemmelse
med gældende regler herfor. Der må ikke føres midlertidig strømforsyning langs
med eller over veje.
Beslutning:
Forslaget til bestemmelser for midlertidig strømforsyning blev godkendt med den ændring, at 6 måneder ændres til 3 måneder.
En havelejer har allerede etableret en midlertidig strømforsyning (byggestrøm) til sin have. Denne er ikke etableret i henhold til bestemmelserne om midlertidig strømforsyning, og skal derfor af sikkerhedsmæssige årsager øjeblikkelig nedlægges. Søren sender et brev til den pågældende havelejer om dette.
6. Mangelfuld vedligehold af haver.
Drøftelse af, hvilke haver der skal have besked om at stramme op på vedligehold.
Beslutning:
Bestyrelsen laver "havesyn" tirsdag den 25. maj 2021 kl. 10.00 fra Fælleshuset.

7. Eventuelt.

Der er aflæst et vandforbrug på 592 m3 i 2020. Der er betalt for 629 m3 til Thisted vand. Differencen skyldes forbrug i Fælleshuset (9 m3) og fejl på nogle målere. Disse er udskiftet.