EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. AUGUST 2020

R E F E R A T
Ekstraordinær generalforsamling i Hanstholm Kolonihaveforening,
lørdag den 8. august 2020 kl. 10.00 ved Fælleshuset.

Dagsorden. 1. Valg af dirigent.
Beslutning: Keld Poulsen blev valgt.

2. Forslag om vedtægtsændringer.
Bilag med ændringerne er vedlagt.
Beslutning: Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 14 stemte for. 0 imod.
Dermed er ændringerne endelig vedtaget.

3. Eventuelt.
Ny hjemmeside har adressen: Hanstholm-kolonihaveforening.webnode.dk
Keld Poulsen administrerer siden.

Brug af Fælleshus: Kontakt Martin Mouritzen 24276476
Huset kan lejes til private arrangementer, pris 500,- pr. døgn
Huset må bruges af havelejere til forenings-arrangementer.

Der blev orienteret om kontakt til kommunen vedrørende nedsivningsanlæg i kolonihaveområdet.


Keld Poulsen, dirigent    Gunhild Nielsen, referent