29. marts 2023

R E F E R A T
Bestyrelsesmøde, onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00.
Hos Jonas, Helshagevej 44.
Kaffe og kage: Jonas
Afbud: Gunhild og Lilli.
Dagsorden.
1. Siden sidst.
Hanerne i hovedbrønden er udskiftet, så der ikke længere er vandspild derfra. Ny lejer i have 49: Yevheniia Horbulia, Hanstholm
Ny lejer i have 54: Mai Fjord Nielsen, Klitmøller Jonas har bestilt grus til bunken ved Fælleshuset.
Affaldscontainer ved Fælleshuset er tømt.

2. Opsætning af vandmålere. Græsslåning af fællesarealer
Jonas orienterer. Der åbnes for vandet lørdag den 1. april kl. 12.00.
Beslutning:
Vandmålere: 4 havelejere hjalp Jonas med opsætning af vandmålere. Der er isat nye pakninger ved alle målere. Dette gøres hvert år. Jonas indkøber plast-skilte med havenumre til målerne. Erik udsender SMS om, at der åbnes for vandet den 1. april.
Græsslåning: 2 havelejere har meldt sig til at hjælpe. Lejeren af have 25 slår græsset frem til generalforsamlingen, hvor det drøftes, hvordan vi klarer opgaven fremover. Louise undersøger, hvad det vil koste at få én, der ikke er havelejer, til at slå græsset.

3. Økonomi. Regnskab 2022
Laila orienterer.
Beslutning:
Driftskonto 45.000 Depositum 39.000.
Laila indkøber en Mokkamaster kaffemaskine til Fælleshuset.
Louise indkøber manglende service, bestik m.v. til huset, - og gør det klar til udlejning lørdag den 8. april 2023.

4. Kommende arrangementer.
Fælles arbejdsdag lørdag den 15. april kl. 09.30 – 12.00.

Forberedelse af den fælles arbejdsdag den 15. april 09.30 – 12.00:

A.
Tilplantning af brøndringe ved vejene og blomsterkummerne ved Fælleshuset.
Laila står for dette, - før den 15. april.
B. Oprydning og rengøring i Fælleshuset og på toilettet.
Louise står for dette forud for udlejningen den 8. april.
C. Oprydning i og omkring skuret ved fælleshuset, klargøring af petanque-banen
og lugning af hækken mod have 17.
Jonas står for en arbejdsgruppe den 15. april.
D. Udbedring af huller i vejene og oprydning i læbælterne.
Erik står for en arbejdsgruppe den 15. april
E. Renholdelse af nyplantet læhegn langs Tårnvej.
Erik spørger om rådgivning vedrørende dette hos Heides planteskole
F. Forberedelse af frokosten kl. 12.00 med pølser og øl/vand.
Louise står for dette den 15. april.
Andet? Skal der være tilmelding?

Tilmelding til
Louise. Erik udsender SMS med opfordring til at deltage.
"Madkurvefrokost" søndag den 21. maj kl. 12. og i Fælleshuset.
Deltagerne medbringer en frokostret til et fælles frokostbord.
Salg af øl/vand. Tilmelding?
Tilmelding til Lilli.Erik Udsender SMS om arrangementet.
Generalforsamling i Fælleshuset søndag den 11. juni kl. 12.00
Foreningen er vært ved frokost. Tilmelding til Gunhild og Laila
Gunhild/Laila bestiller pålægskagemand hos "Det gamle Røgeri". Erik udsender SMS
med opfordring til deltagelse.

6. Eventuelt.
Herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
A. I efteråret blev der indkøbt hækplanter til have 2, der mangler hæk både mod
Tårnvej og Solsortevej. Planterne står i haven, men er endnu ikke plantet i
hække.
Gunhild opfordrer havelejeren til at få plantet hækkene.
B. På næste bestyrelsesmøde tages udfordringen med, at relativt få af havelejerne
deltager i fælles arbejdsdage på dagsordenen, så bestyrelsen kan være klar med
løsningsforslag til generalforsamlingen.
C. Samtlige ruder i vinduerne mod syd i Fælleshuset er punkteret og skal udskiftes.
Louise undersøger inden næste bestyrelsesmøde, mulighederne for at skaffe
brugte vinduer. Sagen sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
D. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 31. maj i Fælleshuset. Keld Poulsen
inviteres med til dette møde.
Gunhild står for kaffe og brød.