28. juni 2024

R e f e r a t.

Bestyrelsesmøde, fredag d. 28. juni 2024 kl. 15.00 i Fælleshuset.

Gunhild stod for kaffe og brød.


Dagsorden.

 1. Konstituering
  Formand: Erik Holm
  Næstformand: Gunhild Nielsen
  Kasserer: Brian Mikkelsen
  Sekretær: Mia Kastrup
  Husansvarlig: Lilli Storm

  Aftaler:
  Ventelisten: Erik fortsætter med at vedligeholde ventelisten.
  Salg af haver: Erik Laver "salgsannonce" og udsender den til alle på ventelisten. Brian modtager besked fra interesserede købere. Gunhild og Brian viser haver frem, og afgør i fællesskab, hvem der kan købe.
 2. Forsømte haver.
  a. Evt. havevandring
  b. Fremtidig politik overfor lejere med forsømte haver.
  c. Tilretning af skrivelser (påbud og reminder).

  Beslutning:
  Der blev foretaget besigtigelse af haver. 5 haver får en påmindelse om vedligehold.

  3 haver får påbud med tidsfrist.

  Erik laver breve med afsæt i de udarbejdede skabeloner.
 3. Udvalg
  a. Selvkørende grupper
  b. Tilbagemelding om deltagelse og registrering af deltagelse.
  c. Reminder om deltagelse i udvalgene. Er skrivelsen om fællesskabsbidrag forståelig for alle?

  Beslutning:
  Brian laver elektronisk udgave af grupperne og hænger udskrift op i Fælleshuset, så flere kan skrive sig på.
  Der udpeges formænd for grupperne. Formændene sørger for at koordinere arbejdet i gruppen og i det omfang de skønner det påkrævet at foreslå hjælp til gruppens opgaver på fælles  havedage ("arbejdsdage").
  Ved sæsonafslutning giver formanden besked til kassereren om hvilke havelejere, der har deltaget i et omfang, der giver reduktion i "Fællesskabsbidraget".
 4. Evaluering af "Åbne haver" onsdag den 19. juni 2024 kl. 19.00 – 21.30.

  Beslutning:
  Tilfredshed med arrangementet. Besøgende var helt overvejende medlemmer af Thisted Havekreds. Om der skal laves lignende arrangement i 2025 tages op i forbindelse med udarbejdelse af årsplanen for 2025.
 5. Evt.
  a. Fastsættelse af dato for næste møde.

  Erik laver forslag til Nyhedsbrev, som udsendes snarest muligt.
 6. Næste møde: Mandag den 5. august kl. 19.00 i Fælleshuset.