TAKSTBLAD 2024

Haveleje................................................................................. 1.040 kr.

Depositum.............................................................................1.000 kr.

Kontingent passive medlemmer....................................... 50 kr.

Vand: fast afgift...................................................................... 50 kr.

          forbrug pr. m3............................................................... 22 kr.

Leje af fælleshus pr. påbegyndt døgn*....................... .500 kr.

* lejen er incl. vand- og elforbrug.

* der betales for evt. ødelagt service og inventar.

* henvendelse om leje: husansvarlig Louise Engholm,           telf. 22151790