19. marts 2022

R E F E R A T.
Bestyrelsesmøde lørdag den 19. marts 2022 kl. 10.00 i Fælleshuset.

Brød og kaffe: Erik, Keld Poulsen, have 23, deltog i mødet (generalforsamling).
Afbud: Charlotte.

Dagsorden.
1. Siden sidst.
a. Maria Rodriguez, Hanstholm, er ny lejer af have 59 (Solvej og Jens Thomsen).
b. Der er nu 26 på ventelisten.
10 fra Hanstholm, 7 fra Klitmøller, 1 fra Ræhr, 2 fra København, 1 fra Birkerød,
1 fra Fjerritslev, 1 fra Aarhus, 1 fra Skive, 1 fra Bedsted og 1 fra Thisted.
c. Henvendelse om stiforbindelse fra Fyret og til Brunbjerg Skrænt.
Beslutning: Til efterretning.

2. Generalforsamling.
Forberedelse af generalforsamlingen søndag den 27. marts kl. 12.00.
- Beværtning af deltagerne.
- Gennemgang af dagsordenen.
- Fastsættelse af tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling til endelig
godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer.
Beslutning: Der serveres pålægskagemand. Dertil øl og vand.
Louise bestiller 2 kagemænd med kød/rejer/æg. Gunhild indkøber øl og
vand.
Der opfordres til, at yngre havelejere lader sig opstille som suppleanter.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes søndag den 8. maj kl. 12.00
med henblik på endelig vedtagelse af vedtægtsændringer.
Louise og Erik melder afbud til generalforsamlingen.

3. Økonomi.
a. Orientering fra kassereren.
Beslutning: Driftskonto 54.617. 10 lejere har endnu ikke betalt leje og vand for 2021.
Depositum: 37.000

4. Salg af haver.
Have 37 er lige nu til salg for 22.000 kr. inkl. leje for 2022. Den ejes af foreningen.
Senere kommer have 22 (Henrik Førby), og dernæst have 25 til salg. Lejeren af
have 22 har sat prisen til 32.000 kr. Have 25 ejes af foreningen, og vi skal have
fastsat en pris.
Beslutning: Have 25 sættes til salg for 10.000 kr. hvilket svarer til foreningens
udgifter ved at overtage den.

5. Aktuelle projekter.
a. Åbning for vand lørdag den 26. marts 2022.
b. Plantning af nyt læbælte mod Tårnvej.
- Forberedelse af plantningen.
- Pølser til "plantørerne".
c. Henvendelse fra Brian Mikkelsen om biodiversitet (er tidligere udsendt).
Beslutning: a. Søren står for dette
b. Der udsendes sms med opfordring til at havelejere hjælper med
plantningen. Louise indkøber pølser, brød, sennep og ketchup til >
"plantørerne"
c. Tilslutning til projektet. Der peges på Brian som "kontaktmand".
Søren kontakter Brian om dette.

6. Eventuelt.
Materialer til nyt tag leveres 1. april 2022. Samtidig leveres de 8 stk. indkøbte "bord-bænkesæt" fra Tømmergården.
Der indkøbes flethegn (Søren) til afskærmning mellem Fælleshusets have (Petanquebane) og have 53.
Der sendes brev til berørt havelejer omkring fældning af gamle grantræer mellem have 25 og have 6.