OM LÆBÆLTE MOD TÅRNVEJ

Fornyelse af læhegn mod Tårnvej.

Læhegnet mod Tårnvej skal fornyes. Nogle af de gamle graner er begyndt at vælte i blæsevejr.
Der har været en besigtigelse af læhegnet sammen med Thisted Kommune.
Der er opnået enighed om følgende:
1. Kolonihaven sørger for at få fældet og bortskaffet de gamle træer langs hele
Tårnvej.
2. Thisted Kommune betaler nye læplanter. De skal udvælges i samarbejde med
Heides Planteskole, hvor planterne også indkøbes.
3. Kolonihaven planter de nye læplanter, og holder arealet de plantes på.
Der må ikke plantes nærmere end 3 meter fra vejen, - altså stort set som nu.

Fældningen af træer er allerede gået i gang, og arbejdet vil fortsætte i det meste af 2021. Der nyplantes i efteråret 2021. Når vi ikke i mål med hele strækningen i år vil der blive fortsat i 2022.

Søren Rysgaard er ansvarlig for projektet. Han kan kontaktes på 40 36 49 33, hvis du har lyst til at give en hånd med i forbindelse med projektet, eller du har spørgsmål i forbindelse med det.

Behandlet på bestyrelsesmødet den 26. januar 2021.