ÅRSPLAN 2022

Lørdag den 26. marts :Der åbnes for vandet. Husk at lukke for haner inde i husene.
Søndag 27. marts
: Generalforsamling i Fælleshuset kl. 12.00. Foreningen er
vært ved en let anretning
Lørdag 2. april
: Klokken 10.00"Store plantedag". Træerne til det nye
læbælte mod Tårnvej plantes af havelejere i fællesskab.
Foreningen er vært for "plantørerne" ved pølser og øl/vand.
Søndag 8. maj : Åbent i Fælleshuset fra 11.30. Petanque-banen indvies.
Søndag 5. juni : Åbent i Fælleshuset fra 11.30. Petanque-turnering.
Søndag 19. juni : Sommerfest 11.30 - 16.00. Festen holdes i stedet for
den aflyste jubilæumsfest i 2020. Foreningen er vært
for havelejere og deres børn.
Naturvejleder Søren Kiel Andersen fortæller efter frokosten
om sin oldefar, Bollesen, - den første formand for
kolonihaven.
Søndag 3. juli : Åbent i Fælleshuset fra 11.30. "Lege- og - spilledag" for
børn og barnlige sjæle. Vandleg, spil, petanque m.v.
Tag gerne børnebørn og bedsteforældre med.
Søndag 21. august : Åbent i Fælleshuset fra 13.00 - 16.00
Åbne haver 13.00 - 16.00.
Loppemarked ved Fælleshuset, hvor havelejere må
sælge/bytte planter og ting og sager fra egne haver og
gamle gemmer derhjemme. Borgere fra by og egn indbydes.
Der søges lejlighedsbevilling, så vi kan sælge øl/vand/kaffe
og kage til alle besøgende.
Søndag 4. september : Åbent i Fælleshuset 13.00 - 16.00.
Kolonihavens kagekræs. Sønderjysk Kaffebord med
brød/kager fra havelejere. Dem, der kommer med
brød/kager, tager rester med hjem.
Søndag 2. oktober : Der lukkes for vandet senest kl. 12.00. Foreningen
nedtager og opbevarer vandmålere.
Flere arrangementer kan komme til, hvis der er havelejere, som har lyst til at arrangere.