ÅRSPLAN 2021

Generalforsamling.
Lørdag den 27. marts kl. 12.00 i Fælleshuset. Der startes med en let anretning.

Åbning for vandet. Torsdag den 1. april.

Fælleshuset.
Hvis Coronasituationen gør det muligt:
Søndagsåbent fra 11.00 og et par timer frem følgende søndage:
2. og 16. maj - 6. og 20. juni - 8. og 22. august - 5. og 19. september
Der serveres grill-mad til 15 kr. Øl og vand 10 kr.

Der laves evt. arrangementer i tilknytning til spisningen. Det kan f. eks. være
petanque, foredrag om foreningens historie eller tips til havedyrkning

Hvis Coronasituationen gør det muligt, vil foreningens 81-års jubilæum blive markeret i løbet af sæsonen.

"Kolonihavens forskønnelse"/Fælles arbejdsdag.
Søndag den 6. juni.

Lukning for vandet.

Fredag den 1. oktober.